دوره رایگان آموزش داکر : بخش دوم (داکر چیست؟)

بخش دوم از سری آموزش‌های وبسایت داکرمی dockerme.ir می‌باشد که با تلاش احمد رفیعی تهیه شده است.
موضوع این بخش توضیح مفهوم داکر می‌باشد و در کل پاسخ سوال داکر چیست در این بخش توضیح داده شده است.
برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید