دوره رایگان آموزش داکر : بخش اول (آشنایی)

بخش اول از سری آموزش‌های وبسایت داکرمی dockerme.ir می‌باشد که با تلاش احمد رفیعی تهیه شده است.
موضوع این بخش آشنایی با احمد رفیعی و وبسایت داکرمی و همچنین توضیح و آشنایی با روند آموزشی ایشان می‌باشد.
برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید