داکر Archives | سودوئر

دوره رایگان آموزش داکر : بخش دوم (داکر چیست؟)

بخش دوم از سری آموزش‌های وبسایت داکرمی dockerme.ir می‌باشد که با تلاش احمد رفیعی تهیه شده است. موضوع این بخش توضیح مفهوم داکر می‌باشد و در کل پاسخ سوال داکر چیست در این بخش توضیح داده شده است. برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید

دوره رایگان آموزش داکر : بخش اول (آشنایی)

بخش اول از سری آموزش‌های وبسایت داکرمی dockerme.ir می‌باشد که با تلاش احمد رفیعی تهیه شده است. موضوع این بخش آشنایی با احمد رفیعی و وبسایت داکرمی و همچنین توضیح و آشنایی با روند آموزشی ایشان می‌باشد. برای دانلود مستقیم لطفا از این لینک استفاده کنید