فایل سیستم لینوکس Archives | سودوئر

ساختار فایل سیستم لینوکس

ساختار فایل سیستم لینوکس سیستم عامل لینوکس یک سیستم عامل بر مبنا فایل (File Based) می‌باشد . وقتی یک سیستم عامل بر مبنا فایل است یعنی همه چیز (تاکید میکنم هممممه چیز) از نظر سیستم عامل یک فایل است . مواردی همچون برنامه اجرایی و پوشه و تصویری و صوتی و عکس و راه های […]